Pogodbe

Pripravljamo strankam prilagojene pogodbe, ki vključujejo:

– Licenčna pogodba,
– Pogodba o izvajanju IT podpore,
– Sporazum o ravni storitev (SLA),
– Pogodba o sistemski podpori in vzdrževanju,
– Pogodba o razvoju,
– Pogodba o svetovalnih storitvah,
– Pogodba o izvajanju strokovnih nalog,
– Pogodba o proizvdnji in oskrbi,
– Pogodba o sodelovanju,
– Pogodba o neodvisnem izvajalcu,
– Pogodba s podizvajalcem,
– Pogodba o avtorskih pravicah.

– Naložbena pogodba,
– Pogodba o naložbah in Opcijska pogodba,
– Nakupna in najemna pogodba,
– Pogodba o mirovanju,
– drugo.

– Pogodba o zaupnosti podatkov,
– Pogodba o distribuciji, agencijski sporazum, Pogodba o posredovanju,
– Pogodba o svetovanju,
– Pogodba o storitvah,
– Avtorska pogodba,
– Pogodba o poslovnem sodelovanju,
– Pogodba o sponzorstvu ali donaciji,
– Pogodba o prevozu, skladiščenju in špediciji,
– Posredniška pogodba,
– Predporočna pogodba,
– Korporativna pogodba,
– Pogodba o zaposlovanju.

– Predporočna pogodba,
– Pogodba o razdružitvi premoženja,
– Pogodba o delitvi solastnine,
– Sporazum o varstvu in vzgoji otrok,
– Sporazum o stikih,
– Darilna pogodba med starši in otroki.

– Darilna pogodba,
– Darilo za primer smrti,
– Pogodba o dosmrtnem preživljanju,
– Pogodba o preužitku,
– Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja,
– Oporoka pred pričami.

– Pogodba o zaposlitvi,
– Pogodba za vajenca, študenta ali pripravnika,
– Pogodba o poslovodenju,
– Pogodba o izvajanju storitev s samostojnim podjetnikom posameznikom,
– Izvajalska pogodba,
– Interni akti delodajalca
(pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu, pravilnik o mobingu, pravilnik o nošenju obvezne varovalne opreme, pravilnik o delovnem času, pravilnik o nagradah in stimulaciji zaposlenih, itd.)

Posojilna / posodbena pogodba,
– Kupoprodajna pogodba za nepremičnine, vozila, plovila, deleže, ipd.,
– Najemna / zakupna pogodba,
– Najemna pogodba za poslovni prostor,
– Pogodba o delu (podjemna pogodba),
– Pogodba o ari,
– Menjalna pogodba,
– Gradbena pogodba,
– Prevozna pogodba,
– Špedicijska pogodba,
– Shranjevalna in skladiščna pogodba,
– Mandatna pogodba,
– Agencijska pogodba,
– Distribucijska pogodba,
– Pogodba o potovanju,
– Posredniška pogodba.

Rezerviraj brezplačni 15-minutni pogovor

Rezervacija termina

Pogodbe

Telefonska številka

+386 (0)40 238 562
Pogodbe

Naslov

Zgornje Pirniče 94,
1215 Medvode, Slovenija


Call Now ButtonCall Us