Karantena v Sloveniji, izjeme in pravne posledice (koronavirus – COVID-19)

  • March 19, 2020

Vlada RS je dne 19. marca 2020 sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 20. marca 2020 ob 00.00 uri.

Namen prepovedi je zajeziti in obvladati epidemijo koronavirusa. Kaj vse je prepovedano od polnoči dalje, katere so izjeme, ter kakšne so sankcije za kršitev, pa v spodnjem prspevku.

KAJ JE PREPOVEDANO

PREPOVEDANO je gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji. Kaj to pomeni?

Glede na zgornji odstavek je tako prepovedano vsakršno gibanje posameznikov in skupin, na kateri koli javni površini v Sloveniji (zasebne površine izključene). Kaj točno javna površina pravzaprav je?

Javna površina je prostor izven stavb, predvsem v naseljih, ki je pod enakimi pogoji namenjena vsem. To je na primer javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.

Ali to pomeni, da se državljani ne smemo več gibati v naravi, iti na sprehod v gozd, ali skočiti na sosednji hrib, se odpeljati v trgovino, ali pa iti na pošto?

Vse to je še naprej dovoljeno, in sicer so izjeme od prepovedi sledeče:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje
in premoženje,
– za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
– dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne
prodaje,
– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk,
– dostop do bank in pošt,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
– dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Vse zgoraj navedeno velja za dostop do teh površin posameznikom.

Hkrati je vlada določila, da imajo dostop lahko tudi naslednje skupine:
– če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin.
sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Iz zgornjega izhaja, da gibanje skupin ni prepovedano, v kolikor gre za ožje družinske člane oz. člane skupnega gospodinjstva.
Take skupine niso omejene na število, kar pomeni da bi v teoriji lahko bilo članov gospodinjstva v skupini tudi 5 ali več. Edini pogoj je, da je mogoče ob tem gibanju take skupine zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin.

Vprašanje, ki se postavlja je, kako bodo sicer policija, inšpektorati, in v primeru aktivacije vojske tudi ta, ugotavljali dejstvo skupnega gospodinjstva, kaj vse je potrebno v izkaz tega predložiti in kateri dokumenti to potrjujejo, v odloku ni zapisano.

Vlada je hkrati dala pristojnost občinam, da za območje posamezne lokalne skupnosti lahko (glede na specifične potrebe v skupnosti) podrobneje opredelijo zgoranje navedene izjeme.

Primer: Glede na zgoraj navedeno bi Občina Bohinj lahko prepovedala dostop do izhodiščnih točk v gorski svet, Občina Izola dostop do površin ob morju, itd. Kako se bodo s tem soočile slovenske občine, bo jasno v nadlenjih dneh.

Kako bo prepoved izgledala v praksi, še ni znano, vlada pa trenutno ne predvideva potrdil delodajalcev in zdravnikov za odhode in prihode v službo, v zdravstveno ustanovo, ipd.

GLOBE ZA KRŠITEV PREPOVEDI

Globe se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.

Te se gibljejo od 40 EUR do 417 EUR za fizične osebe in 417 EUR do 41.000 EUR za pravne osebe.

Po zakonu je organ, pristojen za izdajanje kazni zdravstvena inšpekcija. Po poročanju medijev, naj bi le-ta imela pooblastila izdati kazen tudi na podlagi policijskih zapisnikov.

*****

V primeru, da imate pravna vprašanja povezana s koronavirusom, smo dosegljivi na brezplačnem kontaktu: [email protected] ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani.

Na vaše vprašanje bomo brezplačno odgovorili v najkrajšem možnem času. Vaša vprašanja naj bodo kratka, strukturirana in vsebinsko napolnjena z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za oceno vaše situacije in pravni nasvet.

Call Now ButtonCall Us