Vse, kar morate vedeti o digitalnih valutah centralnih bank (CBDC)

 • September 26, 2019

Jasno je, da imajo centralne banke po vsem svetu pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu, ta vloga pa se izraža v obliki denarnih politik, ki jih izvajajo.

Vendar pa ima veliko ljudi različna mnenja o tem, v kolikšni meri lahko centralne banke vplivajo na trg. Razlog za to je, da tudi nadzor nad monetarno politiko postopoma postaja vse bolj zapleten.

Tudi akademiki so na to vprašanje že opozorili. Po njihovem mnenju je povpraševanje po kreditih, pa tudi zmanjševanje tveganj, povzročilo, da so družba in podjetja postala bolj ugodna.

Poslovne banke so se izkazale za prevelike, da bi lahko doživele neuspeh. Poleg tega se veliko centralnih bank močno ukvarja s trenutno nepredvidljivostjo ZDA.

V tem prispevku bomo analizirali digitalne valute centralne banke, znane tudi kot CBDC (Digitalna valuta centralne banke).

Kaj je CBDC oz. Digitalna valuta centralne banke?

Digitalna valuta centralne banke se največkrat imenuje digitalna fiat valuta ali digitalni denar. Digitalna valuta centralne banke je virtualna oblika fiat denarja. To pomeni, da gre za valuto, ki je bila osnovana kot denar z zakonom ali celo vladno odredbo.

Upoštevajti je porebno, da se digitalna valuta centralne banke precej razlikuje od običajnih virtualnih ali kripto valut, ki jih poznamo. Kriptovalut ne izdaja vlada, manjka pa ji tudi status zakonitega plačilnega sredstva. CBDC izda država in ima status zakonitega plačilnega sredstva, zaradi česar se razlikuje od virtualnih valut.

Zaradi svoje decentralizacije so skupne virtualne valute sposobne konkurirati depozitom komercialnih bank in celo izzivati status quo v bančnem sistemu.

Banka Velike Britanije je bila prva centralna banka, ki je sprožila splošno razpravo o potencialih uvedbe CBDC, sledila ji je Švedska. Novembra 2017 je centralna banka v Urugvaju objavila, da je začela s testiranjem digitalnih urugvajskih pesov. Bivši guverner Banke Španije, Miguel Angel Fernandez Ordonez, je v preteklosti tudi že pozval k uvedbi virtualnega evra.

Evropska Cnetralna Banka sicer ni bila naklonjena uvedbi kriptovalute, izdane s strani centralne banke, do trenutka, ko je svojo (korporativno) kriptovaulto, imenovano Libra, predstavil Facebook.

Koristi in vpliv digitalne valute centralne banke

Digitalne fiat valute raziskuje in preizkuša centralna banka. To se izvaja s prizadevanji za poznavanje različnih pozitivnih učinkov, ki lahko prispevajo k:

 • Denarni vključenosti,
 • Rasti gospodarstva,
 • Visoki učinkovitosti transakcij in,
 • Tehnološkem razvoju.

Nekatere koristi in učinki digitalne valute centralne banke vključujejo:

 • Varnost plačilnega sistema

Kadar centralna banka standardno in zelo varno interoperabilno virtualno plačilno orodje distribuira in upravlja, ali ga celo uporablja v obliki nacionalnega virtualnega orodja za plačevanje, to povečuje zaupanje v valuto.

Ta krepitev zaupanja je očitna v zasebnih finančnih sistemih in ne pozabimo, pridobi tudi zaupanje v celotni nacionalni plačilni sistem. Hkrati se ponaša tudi z zdravo konkurenco v vseh plačilnih sistemih.

 • Varnost fiat valute kot javnega pripomočka

Digitalne valute, ki jih distribuirajo centralne banke, bodo ponudile sodobno možnost običajne fizične valute fiat, kot so dolar, funt, evro itd. Poleg tega je v zadnjem času močno predvidena ukinitev fiat valut.

 • Ohranjanje dohodka iz tujine

Z uvedbo CBDC se bo z izdajo javne virtualne valute izognilo zelo predvidljivemu zmanjšanju dohodka v tujini, če bi fizična valuta izginila.

To izginotje bo posledica prevzema virtualnih valut ali digitalne valute centralne banke.

 • Denarna vključenost

Vsi računi varnega denarja, ki so na voljo pri centralnih bankah, se lahko združijo in so močno orodje denarne vključenosti. Zato bodo CBDC vsem zakonitim državljanom ali rezidentom omogočile, da ponudijo znižane stroške ali brezplačni bančni račun.

 • Učinkovitost

Namesto da bi bili odvisni od posrednikov, kot so klirinške hiše ali banke, se lahko plačila in tudi denarni nakazili izvedejo v dejanskem času in dobijo neposredno od plačnikov in neposredno do prejemnika plačila.

Kar zadeva digitalno valuto centralne banke, le-ta vključuje:

 • Konkurenca v bančništvu

Ponudba brezplačnih bančnih računov, ki je sestavljena iz popolne varnosti vseh denarnih depozitov, lahko pomaga pri krepitvi zdrave konkurence med različnimi bankami.

 • Prenos denarnih politik

Razdelitev in izdaja denarja, ki temelji na centralni banki prek prenosov za širšo javnost, bo ustvarila nov kanal za prenos denarnih politik.

Poleg tega bo to omogočilo bolj neposredno upravljanje dobavljenega denarja kot posredni instrumenti, kot so obrestne mere in celo količinsko popuščanje. Tudi to bo verjetno vodilo v smeri popolnega rezervnega bančnega sistema.

 • Denarna varnost

Digitalna valuta centralne banke bo omejila prakso delnega rezervnega bančništva in bodo stvari, kot so sistemi zajamčenih vlog, manj potrebne.

Tveganja, povezana s CBDC

Kot je trenutno, je splošno tveganje ali pomisleki glede digitalne valute centralne banke verjetno, da bo spodbudilo prihodnje poslovanje banke. To bo povzročilo slabši položaj financiranja bank.

Kljub temu se je v angleški centralni banki pojavila novica, ki nakazuje, da če bo pojav CBDC potekal z več pomembnimi načeli, se bo spopadlo tveganje za obsežen sistem, ki deluje od bančnih depozitov do CBDC.

Zaključek

Čeprav so tveganja povezana s takimi, je CBDC zanimiv korak k množičnemu sprejemanju virtualnih valut.

Call Now ButtonCall Us