Kaj pomeni prepoved prodaje blaga in storitev za obrtnike, ki nimajo maloprodajnih mest? (koronavirus – COVID-19)

  • March 16, 2020

Vlada RS je dne 15. marca 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Namen prepovedi je omejitev gibanja in zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19. Prepoved je pričela veljati 16. marca ob 00:00 uri.

V prejšnjem prispevku smo na kratko obrazložili, na katere storitve se nanaša odlok, ter kakšne so posledice kršitev prepovedi. Prispevek si preberite tukaj.

V tem prispevku odgovarjamo na vprašanja javnosti in strank, ki izvajajo obrtniške dejavnosti, kot so servisi avtomobilov, koles, telefonov, mizarji, cvetličarji, gradbeniki, izvajalci inštalaterskih del, kot so npr. vodovodarji, elektroinštalaterji, ipd. V kakšnih okvirih, če sploh, lahko ti izvajalci izvajajo svojo dejavnost, glede na to, da so njihove storitve do neke mere povezane tudi s človeškim stikom (npr. dostava in montaža kuhinje), nimajo pa maloprodajnih mest oziroma so le-ta za javnost zaprli.

ZAČASNO PREPOVEDANE DEJAVNOSTI & IZJEME

Dejavnosti, ki jih prepoved izrecno omenja, so: nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo, druge storitve.

Gre torej za vse storitve in dejavnosti, ki so pogojene z množičnem obiskom zaprtega prostora in neizbežno zahtevajo stik več ljudi oziroma dejavnosti, pri katerih se neizogibno zbira večje število ljudi, ki niso zaprt krog sodelavcev temveč nedoločeno število zunanjih oseb. Pri tem prepoved ne izključuje tudi drugih storitev in dejavnosti, ki imajo enako ali podobno naravo.

Izjeme od prepovedi so: prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinske servise, banke, pošto, dostavne službe, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo.

KAJ PA OBRTNIKI – MIZARJI, SERVISERJI, VODOVODARJI, CVETLIČARJI, PLESKARJI, GRADBENIKI, GROSISTI?

S strani javnosti in strank smo prejeli več vprašanj, povezanih s tem, ali smejo obratovati obrtniki in servsi, ki sicer nimajo javnih prodajnih prostorov (t.i. maloprodaje). Gre torej za storitve in blago, ki se v veliki meri kreira v delavnici ali pisarni, ter se dostavi stranki – preko emaila, pošte, ali osebno.

Takšni primeri so:
– servisi koles, vozil, telefonov,
– računovodski servisi,
– pravniki in odvetniki, finančni svtovalci,
– mizarji, pleskarji, gradbeniki, tapetniki,
– vodovodarji, elektroinštalaterji,
– podjetja, ki proizvajajo, dobavljajo in/ali prodajajo na veliko,
– ipd.

Vprašanje se torej nanaša na to, ali imajo zgoraj naštete (in njim podobne) storitve enako oziroma podobno naravo, kot prepovedane dejavnosti iz omenjenega Odloka o prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev, ki izrecno ne izključuje ponujanja in prodaje blaga in storitev tistih, ki nimajo maloprodaje, torej obrtnikov, grosistov in podobnih dejavnosti.

Glede na naravo prepovedi, in dejstvo, da prepoved ni zajela izključno samo primerov, ki so navedeni v prepovedi, ter da prepoved določa izjeme, med katerimi tovrstnih dejavnosti ne omenja (a jih tudi ne izključuje), menimo, da je prepoved potrebno razlagati restriktvino do te mere, da med začasno prepovedane dejavnosti vključimo tudi tovrstne dejavnosti, v kolikor imajo takšni izvajalci maloprodajne prostore (trgovine oz. poslovalnice) oziroma izvajajo prodajo fizičnim osebam neposredno.

Minister za gospodarstvo, Zdravko počivalšek je za medije danes pojasnil, za koga velja prepoved oziroma odredba o zaprtju. Minister je poudaril “Zaprte so trgovine, kjer prihaja do menjave kupec – prodajalec, ne pa grosistična oskrba na terenu.”

Vir. https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/blazitev-gospodarskih-posledic-zamik-bancnih-obveznosti.html

Iz navedenega gre sklepati, da se prepoved nanaša na obratovanje trgovin in podobnih javnih prostorov, kjer prihaja do menjave kupec – prodajalec, ne nanaša pa se na prodajalce grosiste oziroma dejavnosti, kjer do stika kupec – prodajalec v večjem obsegu ne prihaja.

Glede na vse navedeno menimo, da se prepoved ne nanaša tudi na ostale zgoraj naštete servise in obrtnike, v kolikor ti nimajo maloprodajnega mesta oziroma se prodaja ne nanaša na prodajo potrošnikom.

Pristojno ministrstvo je dalo tudi pojasnila, da se izvajanje sotirtev obrtnikov in dobava ne prepove, če se izvaja v odnosu do podjetja, temveč le, če se izvaja v odnosu do potrošnika.
V primerih naročila na daljavo, je ministristvo pojasnilo, se lahko dobava blaga opravi le z dostavo na dom, ne pa tudi z osebnim prevzemom oz. po sistemu drive-in. V teh primerih stranke predhodno oddajo naročilo, ki se izvede v delavnici ali pisarni, nato pa se organizira oddaja storitve oziroma dobava blaga (kolesa, vozila, telefona, ikebane, kuhinje) tako, da se izvede dobava z osebno dostavo.

V kolikor ima obrtnik maloprodajno mesto, ki ga je v skladu s prepovedjo zaprl, lahko svojo dejavnost še vedno nadaljuje s prodajo preko spleta (na daljavo) ali pa izvaja servisne in podobne storitve, ki niso povezane s nenadzorovanim prihodom kupcev na malprodajno mesto, vendar je dolžan blago ali storitev dobaviti na dom.

POJASNILA MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

Iz pojasnil ministrstva sledijo navodila podjetnikom in posameznikom, ter opis dejavnosti, ki so dovoljene in tiste, ki so prepovedane. spodaj so navedeni konkretni primeri.

Ali so prepovedane vse storitve ali samo te, ki so primeroma navedene v Odloku?

Prepovedana je ponudba in prodaja vseh storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, določenih v prvem odstavku drugega člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Vlada je sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Če pravilno razumemo se začasno prepove vse, razen navedenih izjem. Kaj se uvršča med prepovedano, pa je navedeno samo kot primer. Torej se prepove tudi poslovanje npr. zlatarn, optikov, trgovin z oblekami …

Skladno z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, razen izjem, ki jih določa 2. člen odloka, to so: prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošta, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Ali je pri prodaji na daljavo mogoč osebni prevzem oziroma ali je dovoljen način poslovanja “take away” in “drive in”?

V skladu z namenom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, da se omeji gibanje prebivalstva in zajezi epidemija COVID-19, je pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Tudi v teh primerih pa velja izjema za dejavnosti, ki so določene v prvem odstavku 2. člena Odloka.

Imam cvetličarno, kjer prodajam tudi sadike za zelenjavo. Ali je moja prodajalna vključena?

V odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so kot izjema določene prodajalne, ki imajo program vrt in kmetijstvo v prodajalni, zato vaša dejavnost ni dovoljena.

Kako je s kmetijskimi zadrugami?

Kmetijske zadruge predstavljajo izjemo in lahko še naprej ponujajo in prodajajo blago in storitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali je dovoljeno prodajanje živil na tržnici?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. V drugem členu so določene izjeme od navedene splošne prepovedi. Tržnice spadajo med izjeme, ki dopuščajo prodajo potrošnikom, in sicer med prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, vendar pa le v delu, v kolikor se na tržnici izvaja prodaja živil, ne pa tudi drugih izdelkov (obutev, obleke, suha roba, itd.). Prodaja slednjih na tržnici skladno z odlokom ni dovoljena, enako kot v drugih nakupovalnih središčih.

Bencinski servis ima bar, ki je od bencinskega servisa ločen z vrati. Ali bar lahko ostane odprt?

Bar ne predstavlja izjeme v skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev v baru ni več dovoljeno izvajati. Bencinski servis pa je v skladu z odlokom izjema in je lahko še naprej odprt.

Imam masažni salon, kjer izvajam tudi fizioterapijo proti plačilu. Ali je salon lahko odprt?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so kot izjema določene tudi  storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Masažne storitve in fizioterapija ne predstavljajo storitve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato so vaše storitve začasno prepovedane.

Smo dostavna služba, ki dostavlja blago, ki je naročeno preko spleta. Ali s svojo dejavnostjo lahko nadaljujemo?

Da. Dostavne službe predstavljajo izjemo, določeno v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato storitev lahko izvajate še napre

Marca je potrebno zamenjati zimske gume na avtomobilih. Ali bodo vulkanizerji še odprti?

Ne, žal ne. Opravljanje vulkanizerskih storitev ne predstavlja izjeme od začasne prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom.

Imam turistično kmetijo, kjer poleg prenočišč ponujam in prodajam svoje pridelke. Ali lahko nadaljujem s svojo dejavnostjo?

V skladu z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji lahko še naprej ponujate in prodajate svoje pridelke na kmetiji, ponujanje nastanitev pa je začasno prepovedano. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Izvajam servis in popravilo vozil. Ali imam lahko odprto delavnico?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, so avtomehanične in servisne storitve nujno potrebne, zato se lahko še naprej izvajate svoje storitve. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali so pekarne in mesnice lahko odprte v skladu z odlokom?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji za prodajalne z živili, kamor sodijo tudi pekarne in mesnice. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

Ali servis za popravilo traktorjev lahko izvaja svoje storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost. Servis za popravilo traktorjev se lahko opravlja.

Ali je dovoljen pokop umrlih oseb?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopušča ponujanje in prodajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Svetujemo pogrebe v družinskem krogu.

Ali je dovoljena prodaja blaga in storitev podjetjem?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se nanaša le na razmerja med podjetjem in potrošnikom in ne posega v poslovanje med podjetji.

Ali so drogerije lahko odprte?

Drogerije niso določene kot izjema v prvem odstavku 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, zato ne smejo neposredno ponujati blaga potrošnikom. Lahko pa tudi drogerije ponujajo prodajo na daljavo.

Kako je s tujimi nastanjenimi gosti, ki ne morejo domov zaradi ukrepov posameznih držav?

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji so prepovedane tudi nastanitvene storitve. Glede na zatečeno stanje nastanjenih tujih gostov v hotelskih sobah se razume, da je potrebno v času epidemije poskrbeti za njih. Prosimo upoštevajte tudi vsa navodila NIJZ in Vlade RS glede ravnanja v času epidemije COVID-19.

Imam čistilni servis. Ali lahko opravljam dejavnost?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med izjeme v 2. členu ne določa za storitve čistilnih servisov, zato teh storitev ni dovoljeno izvajati.

To pa ne velja za storitve čistilnega servisa, ki ga izvajate za podjetja.

Ali lahko izvajam oglede stanovanj na podlagi sklenjene pogodbe za nepremičninsko posredovanje?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Ker odlok ne določa izjeme za storitev nepremičninskega posredovanja, te storitve ni dovoljeno izvajati.

Katere storitve lahko izvajam kot upravnik?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, pri čemer dopušča izjemo glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Po našem mnenju ta izjema vključuje le izvajanje nujnih vzdrževalnih del, brez katerih bi bila ogrožena varnost stanovalcev.

Dejavnost, ki jo opravljam, je v Odloku navedena kot izjema, torej kot dejavnost, ki se lahko opravlja. Ali lahko zaradi varnosti zaposlenih vseeno začasno preneham opravljati to dejavnost?

Da, vsekakor so dobrodošli so vsi ukrepi, ki pomagajo pri zajezitvi epidemije COVID-19. Pri tem je seveda potrebno upoštevati vsa navodila s strani pristojnih ministrstev in Vlade RS glede ureditve delovnih razmerij

Kaj konkretno šteje za prodajo na daljavo? Gre za naročila izven SLO, kot je po (davčni) zakonodaji, ali to pomeni, da si na primer lahko naročim na dom pico, frizerja…?

Pogodba, sklenjena na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank. Za prodajo na daljavo se tako šteje tudi naročilo hrane prek spleta. Naročilo frizerja na dom ni skladno z namenom Odloka, s katerim se želi preprečevati osebni stik med ponudnikom in potrošnikom.

Ali dimnikarske dejavnost spada med tiste, ki ne smejo izvajati storitev na domu uporabnikov.

Dimnikarske storitve sodijo med druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, zato se lahko opravljajo, pri tem pa je treba paziti glede stikov in se zaščititi

Ali lahko slaščičarka, ki peče torte in jih stranke prevzamejo pri njej, še vedno opravlja to storitev?

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je z Odlokom prepovedano, razen izjem določenih v 2. členu, kar pomeni, da je tudi prodaja slaščic na domu prepovedna. Skladno z 2. členom Odloka pa so dovoljene storitve dostavnih služb, kar pomeni, da je dovoljena dostava na dom potrošnika.

Ali mora fotografski atelje, ki izdeluje fotografije tudi za dokumente, tudi ustaviti svoje poslovanje

Da, fotografske storitve ne sodijo med izjeme, ki jih določa 2. člen Odloka, zato je njihovo ponujanje in prodaja prepovedana

Kam se lahko trgovci obrnejo za smernice za zaščito svojih zaposlenih?

Trgovcem predlagamo, da se za smernice za zaščito svojih zaposlenih obrnejo na Ministrovo za zdravje. 

Pokvaril se mi je avtomobil in ga nujno potrebujem za prevoz do službe. Ali bodo avtomehaniki lahko odprti?

Ker je javni prevoz začasno prepovedan, lahko avtomehanične delavnice opravljajo nujna popravila. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve.

V kratkem mi poteče registracija. Ali bom lahko opravil tehnični pregled vozila in vozilo tudi registriral?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Glede na to, da se s 16.3.2020 ne izvaja javni promet ter se priporoča vožnja z osebnim vozilom, bodo lahko vozniki, v kolikor bo potrebno v vmesnem času, opravili tehnične preglede in podaljšali registracije vozil. 

Zobozdravstvene storitve opravljam pri zasebnem zobozdravniku, ki pravi, da ne sme vsaj 14 dni opravljati nobenih zobozdravstvenih storitev. Zob je v fazi zdravljenja.

Sporočamo vam, da se do nadaljnjega zobozdravstvene storitve ne izvajajo v zobozdravstvenih ambulantah, razen na sedmih nujnih točkah po Sloveniji (ZD Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Kranj, Novo mesto, Koper). Svetujemo vas, da se za podrobnejše informacije obrnete na svojega izbranega zobozdravnika.

Ali lahko pokličem vodovodarja v primeru, da mi v kopalnici poči cev in imam poplavo.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Menimo, da so takšne storitve v nujnih primerih dovoljene.

Doma nimam televizije, vendar bi želel biti obveščen o aktualnih novicah in navodilih. A bom lahko kupil dnevni časopis?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji za trafike in kioske, tako da boste imeli možnost kupiti tudi dnevni časopis.

Imam hrčka in psa, hrano za živali pa kupujem v prodajalni za male živali. A bodo te prodajalne še odprte?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji prepoveduje tudi prodajo v prodajalnah za male živali, zato te prodajalne ne bodo odprte. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Pokvaril se mi je hladilnik. Kje lahko kupim nov hladilnik?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Glede na navedeno lahko potrošnik kupi nov hladilnik v spletni trgovini. Dostavo hladilnika pa lahko zagotovi trgovec spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo dostavne službe.

 Moj hišni ljubljenček je zbolel. Ali veterinarji izvajajo storitve?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje. Odlok torej dopušča izvajanje veterinarskih storitev.

Delodajalec mi omogoča delo od doma, vendar sem brez tiskalnika, ki ga nujno potrebujem. Kje ga lahko kupim?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  med drugim dopušča ponujanje in prodajo blaga potrošnikom na daljavo, kot uo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov opredeljuje pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot pogodbo, ki je sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Glede na navedeno lahko tiskalnik kupite v spletni trgovini. Dostavo tiskalnika pa lahko zagotovi trgovec spletne trgovine, skladno z njegovimi splošnimi pogoji poslovanja, ali pa s pomočjo dostavne službe.

Z obrtnikom sem dogovorjen, da mi v kopalnici položi ploščice. Ali lahko opravi svojo dejavnost? Kaj naj storim, če me potem ne bo več vzel v vrsto?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa izjeme, med katere ne sodijo storitve polaganja ploščic v kopalnici, zato je opravljanje teh storitev prepovedano. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) določa tudi nadzor in kazni za neupoštevanje izdanega odloka.

Ali je dovoljeno izvajanje raznih oblik psihološke pomoči?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopušča izvajanje drugih nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravje, kar vključuje tudi izvajanje psihološke pomoči. Psihološka pomoč je namreč nujno potrebna za zdravje posameznikov. Predlagamo pa, da se pri izvajanju pomoči uporabi telekomunikacijska sredstva, saj je namen odloka zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, kar pa lahko dosežemo le z omejevanjem stikov.

Med vožnjo se mi je pokvaril avtomobil. Ali se storitve avtovleke izvajajo?

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, kar vključuje tudi izvajanje storitev avtovleke in druge pomoči na cesti.

KAJ LAHKO STORIJO OBRTNIKI IN KAJ NJIHOVE STRANKE?

1. Ko je med obrtnikom in stranko že veljavno sklenjena pogodba

V primeru, ko je med izvajalecm in stranko pogodba že sklenjena, naročilo že oddano, čaka pa se na dobavo (npr.: klime, ali pa popravljenega kolesa), se stranke lahko dogovorijo za spremembo dogovora in sicer tako, da se blago pošlje (v kolikor je to mogoče), po pošti.

V kolikor pošiljanje preko pošte ni mogoče, se stranke lahko dogovorijo za plačilo po predračunu (v izogib izmenjavi denarja oz. kartic), ter prevzamejo blago same oziroma se dogovorijo, da dostavo izvede izvajalec.

Stranke se lahko vedno dogovorijo tudi o tem, da se izpolnitev prestavi za določen ali nedoločen čas. V primeru, da je poleg dobave potrebna še montaža, se lahko rok za montažo prestavijo, ali pa se dogovorijo za posebne pogoje montaže. V kolikor ena stranka odkloni izpolnitev, se lahko pogodba razdre pod pogoji, določenimi v Obligacijskem zakoniku (opisano v spodnjem poglavju).

Svetuje se, da se pogoje izvedbe storitve ter prevzema oziroma dostave blaga vnaprej dogovori z vsako posamezno stranko, v kolikor ne gre za spletno prodajo, pri čemer se jasno vzpostavi pravila fizičnega kontakta v primeru, da je potreben prevzem blaga.

2. Ko obrtnik obratuje, nima spletne prodaje, stranka pa potrebuje storitev ali blago

V primeru, da je storitev možno opraviti na daljavo in brez osebnega stika, se stranke lahko dogovorijo, da se naročilo odda preko telefona ali e-maila, storitev pa se plača in izvede preko predračuna.

V tem primeru se strankam svetuje, da se pogoje izvedbe storitve ter prevzema oziroma dostave blaga vnaprej dogovori z vsako posamezno stranko, v kolikor ne gre za spletno prodajo, pri čemer se jasno vzpostavi pravila fizičnega kontakta v primeru, da je potreben prevzem blaga.

3. Grosisti

Vsa podjetja, ki izvajajo proizvodnjo, dobavo, prodajo, na debelo, lahko nadaljujejo s poslovanjem in zanje prepoved ne velja.

Kljub temu strankam svetujemo, da se s svojimi strankami dogovorijo za varen prevzem oziroma dobavo, ter upoštevajo navodila NIJZ.

KAJ V PRIMERU, ČE DOBAVA NAROČENEGA IN PLAČANEGA BLAGA NI MOŽNA V POGODBENEM ROKU

Dobava, ki in vezana na rok:

V primeru, če ste blago ali storitev naročili, pa dobava ni možna v pogodbeno dogovorjenem roku, lahko stranka da dobavitelju, izvajalcu, prodajalcu dodaten rok za izpolnitev. Obligacijski zakonik (OZ) v 105. členu namreč določa, da kadar izpolnitev obveznosti v določenem roku ni bistvena sestavina pogodbe, obdrži izvajalec/prodajalec pravico, da tudi po izteku roka izpolni svojo obveznost, naročnik pa, da zahteva njeno izpolnitev. Če želi naročnik odstopiti od pogodbe, mora izvajalcu/prodajalcu dati dodaten rok za izpolnitev.

Dobava, vezana na rok:

Če je dobava blaga ali storitve vezana na rok (npr. dobava rož za materinski dan), pa prodajalec dobave ne more izpolniti, je pogodba razverzana po zakonu. Če je taka pogodba razvezana, sta obe stranki prosti svojih obveznosti, razen obveznosti za povrnitev morebitne škode. Če je ena stranka popolnoma ali deloma izpolnila pogodbo, ima pravico do vrnitve tistega, kar je dala. Če imata obe stranki pravico zahtevati vrnitev danega, veljajo za vzajemno vračanje pravila, ki veljajo za izpolnitev dvostranskih pogodb (111. člen OZ).

Nemožnost izpolnitve zaradi višje sile (116. člen OZ):

Če je postala izpolnitev obveznosti ene stranke dvostranske pogodbe nemogoča zaradi dogodka, za katerega ni odgovorna niti prva niti druga stranka, ugasne tudi obveznost druge stranke; če pa je ta že izpolnila del svoje obveznosti, lahko zahteva vrnitev po pravilih o vračanju tistega, kar je bilo neupravičeno pridobljeno. Prenehanje nastopi le, če je nemožnost popolna in zajema celotno obveznost izvajalca/prodajalca/dobavitelja. Če je nemožnost zgolj delna, kar predpostavlja deljivo obveznost (npr. dobava in montaža), je nadaljnji obstoj pogodbe odvisen od upnika: če delna izpolnitev »ne ustreza njegovim potrebam«, lahko od pogodbe odstopi, sicer pa pogodba ostane v veljavi, upnik pa ima »pravico zahtevati sorazmerno zmanjšanje svoje obveznosti« (drugi odstavek 116. člena OZ). V tem primeru obveznost preneha sama od sebe.

Spremenjene okoliščine in otežena izpolnitev pogodbe (112. člen OZ):

Po sklenitvi pogodbe lahko sprememba okoliščin, v katerih je bila sklenjena, povzroči ne le, da pogodbe ni več mogoče izpolniti (nemožnost izpolnitve iz prejšnjega odstavka), temveč je lahko sama izpolnitev sicer še mogoča, vendar postane za eno stranko precej otežena. V tem primeru pride v poštev uporaba instituta spremenjenih okoliščin, ki je sicer podoben institutu nemonžnosti izpolnitve, v tem da oba instituta obravnavata vpliv naknadnih sprememb na pogodbeno razmerje, oba omogočata dolžniku (tistemu, ki ima za izplonit pogodbo) razbremenitev. Razlika je v tem, da se institut spremenjenih okoliščin nanaša na položaj, ko je izpolnitev de facto mogoča, vendaj pa izjemoma otežkočena in bi za stranko predstavljal neposrazmeren napor, ter zanj pogodba nima več namena. V tem primeru mora stranka tožiti na razvezo pogodbe.

*****

V primeru, da imate pravna vprašanja povezana s koronavirusom, smo dosegljivi na brezplačnem kontaktu: [email protected] ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani.

Na vaše vprašanje bomo brezplačno odgovorili v najkrajšem možnem času. Vaša vprašanja naj bodo kratka, strukturirana in vsebinsko napolnjena z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za oceno vaše situacije in pravni nasvet.

Call Now ButtonCall Us