Prodaja na daljavo – kaj to v resnici pomeni (koronavirus – COVID-19)

  • March 17, 2020

Vlada RS je dne 15. marca 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Namen prepovedi je omejitev gibanja in zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19. Prepoved je pričela veljati 16. marca ob 00:00 uri.

V prejšnjem prispevku smo na kratko obrazložili, na katere storitve se nanaša odlok, ter kakšne so posledice kršitev prepovedi. Prispevek si preberite tukaj. Prav tako smo obravnavali primere obrtnikov, ki nimajo maloprodajnih mest, in sicer tukaj.

V tem prispevku bomo obravnavali, kaj konkretno je prodaja na daljavo, glede na Odlok o prepovedi in glede na aktualna pojasnila ministrstva.

KAJ JE PRODAJA NA DALJAVO

Ponujanje blaga in storitev prek spleta po zakonu predstavlja storitev, ki se po navadi zagotavlja tako, da s enaročilo izvede na daljavo, prav tako tudi plačilo, in sicer z uporabo elektronskih sredstev in na posamezno zahtevo
prejemnika storitev ob njegovi fizični prisotnosti. Po Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), to pomeni:

“Na daljavo” pomeni, da stranki nista v času sklenitve pogodbe navzoči sočasno in fizično na istem mestu.

“Uporaba eletktronskih sredstev” pomeni, da se storitev na začetku pošlje in v namembnem kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem in za shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje, prenese in sprejme po žici, radiu, optičnih ali drugih elektromagnetnih sredstvih.

Namenom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, je omejiti gibanje prebivalstva in zajezi epidemija. Zato je ministrstvo pojasnilo, da je pri vseh oblikah prodaje na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. To pomeni, da potrošnik (fizična oseba) naroči blago preko sredstev elektronskega komuniciranja, prodajalec blaga oz. izvajalec storitve blago oz storitev izvede, in kupcu pošlje po pošti oziroma dostavi na dom. Ministrstvo je pojasnilo, da prihodi potrošnikov v smislu “take away” ali “drive in” niso dovoljeni.

Možno je naročilo dostave hrane na dom, saj gre za zagotovitev nujnih potrebščin, medtem ko naročilo frizerja, kozmetičarke, ipd., na dom, ni dovoljeno. Dovoljena je tudi izdelava in prodaja slaščic, ter dostava na dom (v smislu spletne prodaje).

Dovoljene so izvedbe nujnih popravil, kot so vodovodarji, elektroinštalaterji, avtovleka, avtoelektričarji, dimnikarji, in podobno. Pri tem pa izvajanje drugih del, kot na primer keramičarskih del na domu, montaže mizarskih del in podobno niso dovoljene.

Hrana za živali se bo po Odloku morala kupovati preko interneta, saj trgovine za male živali ne smejo obratovati. Lahko pa obratujejo veterinarske ambulante. Obratovanje trgovin za male živali je prepovedano.

Bela tehnika, pohištvo, tiskalniki, pisarniške stvari, fotografske storitve, in podobno se po Odloku lahko kupuje le še na daljavo, torej v spletnih trgovnah, ne more pa se kupiti na maloprodajnih mestih.

Dovoljene so:

– prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji (prepovedano je obratovanje lokalov znotraj trgovine),
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise (prepovedano je obratovanje lokalov znotraj),
– banke,
– pošto,
– dostavne službe,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

KAJ NI PRODAJA NA DALJAVO

Prevzemi blaga, popravila in dostave na dom ne predstavljajo prodaje blaga na daljavo, v smislu pojasnil Ministrstva.

Enako velja za opravljanje nenujnih storitev in podobnih izvajalskih storitev, ki niso naštete med izjemami in niso nujne za zagotovitev javne varnosit in zdravja.

Izjema so storitve, ki so nujno potrebne za uporabo osebnega prevoza v času, ko je javni prevoz prepovedan. Pri tem je potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki bo v roku 24 ur od začetka veljavnosti odloka izdal priporočila glede omejitev števila potrošnikov, ki so lahko hkrati v poslovnem prostoru, v katerem se ponuja in prodaja blago in storitve. O tem vas bomo obveščali tudi pri nas.

Po pojasnilih ministrstva niso dovoljene:

  1. prodaja potrošnikom fizično, vključno z “drive in” in “take away”
  2. prodaja izdelkov na maloprodajnih mestih, ki niso vključena v izjeme (prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinske servise, banke, pošto, dostavne službe, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij, druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo).
  3. Izvajanje nenujnih storitev, ki niso vključena v izjeme (vrtnarske storitve, vulkanizerstvo, pranje avtomonbilov, servisi blaga,
  4. Zobozdravstvene storitve, razen na sedmih nujnih točkah po Sloveniji (ZD Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Kranj, Novo mesto, Koper)

Vse navedene prepovedi veljajo zgolj za potrošnike (fizične osebe), ne pa tudi za grosistično prodajo oziroma prodajo podjetjem.

*****

V primeru, da imate pravna vprašanja povezana s koronavirusom, smo dosegljivi na brezplačnem kontaktu: [email protected] ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani.

Na vaše vprašanje bomo brezplačno odgovorili v najkrajšem možnem času. Vaša vprašanja naj bodo kratka, strukturirana in vsebinsko napolnjena z vsemi podatki, ki jih potrebujemo za oceno vaše situacije in pravni nasvet.

Call Now ButtonCall Us