Trendi na Področju Umetne Inteligence – Slovenija

  • January 13, 2020

Področje umetne inteligence, velikih baz podatkov in strojnega učenja (AI) v zadnjih nekaj letih postopno napreduje. Slovenija ima močno strokovno znanje na tem področju, več inštitutov in raziskovalnih laboratorijev, mednarodno priznanih znanstvenikov, raziskovalcev in praktikov, pa tudi komercialne organizacije, ki spodbujajo teoretične in uporabne raziskave ter uvajanje AI tehnologije v industrijska in komercialna okolja.

Po statističnih podatkih je Slovenija država z največ raziskovalci umetne inteligence na prebivalca v Evropi. SLAIS (Slovensko združenje za umetno inteligenco) je bilo ustanovljeno v začetku leta 2002 in je član organizacije EurAI (European Association for Artificial Intelligence). SLAIS sodeluje z inštitutom Josef Stefan (IJS) in več univerzami v Sloveniji.

Po podpisu Deklaracije EU o sodelovanju na področju umetne inteligence je 10. aprila 2018 Ministrstvo za javno upravo objavilo javni poziv vsem zainteresiranim na področju umetne inteligence, da se odzovejo in pomagajo pri vzpostavljanju nacionalnega ekosistema, ki bi bilo ugodno za umetno inteligenco.

Državni zbor Republike Slovenije je 8. marca 2019 sprejel “Deklaracijo o dejavnosti Republike Slovenije v institucijah Evropske unije za obdobje januar 2019 – junij 2020“, v kateri je skupščina podala temeljne politične smernice o strateških vprašanjih , s katero se bo Slovenija srečala v nadaljnjih postopkih odločanja in sprejemanju posameznih zakonodajnih aktov. Razvoj se bo osredotočil tudi na krepitev temeljnih zmogljivosti umetne inteligence in kibernetske varnosti.

28. marca 2019 je slovenska vlada sprejela “Resolucijo o nameri ustanovitve Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) pod okriljem Unesca“. Države članice UNESCO so predlog soglasno potrdile na zasedanju generalne konference novembra 2019. Slovenija bo center predvidoma ustanovila v začetku leta 2020, ko bo prišlo do podpisa sporazuma o ustanovitvi med UNESCO in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je mnenja, da je področje umetne inteligence eno najbolj perspektivnih razvojnih področij, Slovenija pa kot država z dolgoletno tradicijo raziskav iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja ima vse potrebne pristojnosti in zmogljivosti v tem območju. Slovenski raziskovalci imajo pomembno vlogo v svetovnem merilu z mnogimi mednarodno priznanimi dosežki. Raziskovalno središče bo del inštituta Jožef Štefan, ki je partner v več mednarodnih strateških razvojnih in inovacijskih partnerstvih. Center bo presegal meje Slovenije in meje Evrope, več o tem pa na tej povezavi.

Trendi v pravu umetne inteligence

V pravnem smislu obstaja več razprav, povezanih z razvojem in uporabo umetne inteligence, strojnega učenja in velikih baz podatkov na primer vprašanje civilne in kazenske odgovornosti, osebnosti, varstva podatkov in zasebnega življenja, intelektualne lastnine, konkurenčnega prava, in pogodbenega prava.

V praksi še niso bila postavljena vsa pravna vprašanja, s katerimi se soočamo pravniki v teoriji, se pa v trenutnem stanju tehnologije slovenski strokovnjaki srečujejo z naslednjimi ovirami:

  1. Odgovornost avtonomnih sistemov v primeru samovozečih avtomobilov, brezpilotnih vozil in bombnikov.
  2. Diskriminatornost in pristranskost algoritmov v primeru prepoznavanja obraza, ki trenutno bolje delujejo pri obrazih belih ras.
  3. Lastništvo tehnologije za gradnjo modelov v primeru posebej strukturiranih nevronskih mrež (npr. Napovedovanje zalog).
  4. Lastništvo podatkov, ki jih algoritmi uporabljajo za učenje, cena oz. vrednost podatkov, vprašanje brisanja podatkov.
  5. Lastništvo vgrajenih modelov odločanja in vzorcev odločanja.
  6. Pravne podlage za dostop umetne inteligence do osebnih podatkov, kot so kreditna sposobnost posameznika, vpogled v lastništvo nepremičnine, vpogled v kazensko evidenco posameznika, itd.
  7. Vpliv Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) na možnost identifikacije osebe pri združevanju dveh anonimnih baz podatkov s statističnimi metodami (statistični identifikatorji).

Na različnih področjih se umetna inteligenca, strojno učenje in velike baze podatkov raziskujejo, preizkušajo in tudi že uporabljajo. Tudi pravne in odvetniške pisarne se že ozirajo, ter preučujejo načine optimizacije procesov pregleda pogodb, dokumentov, postopkov skrbnih pregledov, transakcij, ipd. V splošnem se več pojavlja tudi digitalizacije pravnih storitev in sicer avtomatizacija sklepanja pogodb in avtomatizacija zavarovanja intelektualne lastnine, ki preko spletnih obrazcev omogoča, da se pogodba pripravi in sklene na daljavo, ali pa da se intelektualna lastnina zavaruje na ključ – stranka preko obrazca vnese vse potrebne podatke, plača preko PayPal ali s plačilno kartico, ter izvede nakup storitve (produktivizacija storitev), ki je v nekaterih primerih lahko bistveno hitrejša in ugodnejša, hkrati pa obdrži kvaliteto.

Poleg vsakodnevne uporabe chatbotov, algoritmov za prepoznavanje obrazov, dronov, pametnih aplikacij, so opazni tudi napredki na področju humanoidnih robotov polne velikosti (laboratorij za umetno inteligence pri IJS za svoje raziskave uporablja robota z imenom Talos), tehnologij za samostojno vožnjo in simulatorjev (Nervtech), nakupovalno izkušnjo z umetno inteligenceo (Eligma), obveščevalno platformo (The Event Registry), kognitivne in dojemljive kamere (COPCAMS) in drugo.

Umetna inteligenca je že začela premikati podjetja v Sloveniji v smer, da spreminjajo poslovne modele in ustvarjajo priložnosti za rast. Tehnologija resnično spreminja način poslovanja podjetij, kar bo v naslednjih nekaj letih neizogibno vplivalo tudi na trenutni izobraževalni sistem, kjer bodo tehnične univerze morale izobraziti več diplomantov s področja umetne inteligence. Rezultat progresivnega razvoja se bo pokazal v premiku spretnosti zaposlenih in njihove digitalne pismenosti.

V primeru, da potrebujete pravno svetovanje s področja umetne inteligence, velikih baz podatkov in strojnega učenja, smo vam na voljo: [email protected]

Call Now ButtonCall Us